Professionals

Voor professionals in de jeugdhulpverlening, het onderwijs en de jeugd-GGZ biedt Jongerentherapie Barendrecht intervisiebegeleiding en professionaliseringsbijeenkomsten. Gericht op de ontwikkeling als professional vanuit de eigen passie en kunde.

Te denken valt aan:

  • Begeleiden van intervisiegroepen of individuele intervisie
  • Themabijeenkomsten over (problematiek van) jongeren en studenten
  • Verzorgen van thema-avonden voor ouderavonden op middelbare scholen, sportclubs etc.

Neem voor meer informatie of een offerte op maat contact op met Jongerentherapie Barendrecht.