FamilieNetwerkBeraad

De beste hulp is de hulp van iemand die je kent, die weet wat jij nodig hebt en die je wil helpen.

We hebben allemaal mensen om ons heen: familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega's. Wanneer er problemen zijn in het gezin of met jezelf denk je er niet altijd aan om die mensen om hulp te vragen. "Wat zullen anderen wel niet denken als ze horen..." is een gedachte die het vragen om hulp in de weg staat. Een FamilieNetwerkBeraad helpt jongeren, ouders en gezinnen om de hulp die ze nodig hebben te vinden in hun eigen omgeving. Hulp die dichtbij staat, zonder wachtlijst, factuur of doorverwijzing.

De kracht van een FamilieNetwerkBeraad is dat de vraag van de jongere, de ouder of het gezin centraal staat, dat het netwerk daarin kan meedenken en hulp kan bieden en dat de het uiteindelijke beraad plaatsvindt zonder hulpverleners. Het netwerk doet het beraad puur op eigen kracht.

Een FamilieNetwerkBeraad kan ingezet worden voor allerlei hulpvragen en situaties. Een aantal voorbeelden:

  • je kan met je ouders niet praten maar wil af en toe wel bij iemand je verhaal kwijt kunnen;
  • je hebt als ouder af en toe een time-out nodig, bij wie kunnen jij of je kinderen terecht;
  • de situatie thuis dreigt uit de hand te lopen, wie kan welke hulp bieden;
  • ik heb geen netwerk, hoe kan ik dit opbouwen.

Jongerentherapie Barendrecht biedt ondersteuning bij het organiseren van een FamilieNetwerkBeraad. De ondersteuning kan uit verschillende onderdelen bestaan:

  • met de jongere, ouder of het gezin in kaart brengen van de hulpvragen die er zijn van het netwerk;
  • het in kaart brengen van de mensen die om hulp/ advies gevraagd kan worden;
  • het informeren van en voor bespreken met het netwerk, of enkele personen daaruit zodat zij op een helpende wijze deel kunnen nemen aan het gesprek.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een FamilieNetwerkBeraad in jouw situatie? contact op met Jongerentherapie Barendrecht. Samen bekijken we wat er nodig is aan ondersteuning en wat je zelf kan organiseren. De kosten zijn afhankelijk van de verwachtte tijdsinvestering.