ActiePlan – plannen en organiseren voor jongeren

Huiswerk maken, naar school gaan, afspreken met vrienden, sporten, helpen met de afwas, de hond uitlaten, je kamer opruimen, werken... Zoveel te doen in soms zo weinig tijd. Goed plannen van je taken is daarom belangrijk. Maar dat loopt niet altijd zoals je wilt. Of zoals je ouders zouden willen. Er kunnen problemen ontstaan op school, ruzies of onenigheden met ouders of vrienden en je kunt je zelfs somber of depressief gaan voelen.

De training ActiePlan is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar die:
- vaak hun huiswerk niet op tijd af krijgen;
- veel leren, maar lagere cijfers halen dan ze zouden willen;
- zoveel leren dat ze niet meer toekomen aan leuke dingen;
- totaal geen zin meer hebben in school, maar toch nog even door moeten;
- vergeten dat ze huiswerk hadden voor die dag;
- door AD(H)D moeite hebben hun dagelijks leven handig te organiseren.

Herken jij je in een van deze punten? Geef je dan op voor de training ActiePlan.

Wat ga je doen?

De training bestaat uit 1 oudergesprek en 6 individuele bijeenkomsten met jou.
Er is altijd eerst een gesprek met je ouders. Dit is alleen met jouw ouders, daar hoef jij dus niet bij te zijn.
Daarna volgen 6 bijeenkomsten met jou, welke ongeveer 1 keer in de 1 à 2 weken plaats zullen vinden.
In die bijeenkomsten bekijken we samen hoe het komt dat je moeite hebt met plannen. Vervolgens gaan we op zoek naar oplossingen en manieren die goed bij jou passen. Tussendoor krijg je tips en trics, waarbij je zelf bepaalt welke je wel of niet handig vindt om te gebruiken.

Praktisch

De totale kosten zijn €410 incl. BTW. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan. Na afloop van het traject versturen wij een gespecificeerde factuur, welke kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
De meeste verzekeraars vergoeden een groot gedeelte van de training. Dit is echter afhankelijk van de eigen verzekeraar en het zorgverzekeringspakket. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

Locatie: Leiden of Barendrecht.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.
- voor Barendrecht: Aanmeldformulier training ActiePlan Jongerentherapie Barendrecht;
- voor Leiden: Aanmeldformulier training ActiePlan Jongerentherapie Leiden.

Wie zijn wij?

Wij zijn Annemieke Louman en Laure Klerks, beiden afgestudeerd gedragswetenschapper en opgeleid tot integratief jongerentherapeut. In de dagelijkse praktijk merken we dat er veel vraag is naar praktische begeleiding bij school- en huiswerk, soms vanuit jongeren zelf, maar meestal vanuit ouders of de school. Bezorgde ouders die zich afvragen 'waar kan ik loslaten en wanneer moet ik bijsturen'. Een logische zorg, want in de huidige maatschappij wordt er een groot beroep gedaan op de planningsvaardigheden van jongeren. En... de mate waarin je zelf je leven weet te organiseren, is mede bepalend voor veel andere aspecten en successen in je leven.

Het is ons doel en onze passie om jongeren zo goed mogelijk te begeleiden bij de problemen waar zij in hun leven tegenaan lopen. We combineren theoretische kennis met onze ervaringen uit de praktijk en de dagelijkse realiteit. Jongeren (met en zonder ADHD!) kunnen een lastige doelgroep zijn voor behandeling. In deze levensfase is de behoefte aan autonomie groot, lijkt de motivatie voor verandering laag en hebben jongeren vaak nog weinig - of ander - probleembesef. Wij zien het als een uitdaging om aan te sluiten bij de jongere en op een relaxte, humorvolle en ook confronterende wijze, de jongere verder te helpen. De jongere staat centraal, als uniek persoon, met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Dus geen pasklaar antwoord, maar een zoektocht vol obstakels en uitdagingen. Een zoektocht die leidt tot nieuwe inzichten en tot anders, maar vooral op eigen wijze, handelen. Met als resultaat weer regie over je eigen leven.

Gebruikte middelen en methoden

We maken in deze training onder andere gebruik van de volgende middelen of methoden:
- Training Zelf Plannen, voor jongeren met ADHD, ontwikkeld door Bianca Boyer, Marije Kuin en Saskia van der Oord aan de Universiteit van Amsterdam.
- Boek Breingeheimen, Jitske Schulte.
- Boek Het puberende Brein, Eveline Crone.
- Boek Executieve functies bij kinderen en adolescenten - Peg Dawson en Richard Guare.