Werkwijze

Je hebt de beslissing genomen. Je wilt informatie of je aanmelden voor coaching, therapie of een oudergesprek. Hoe gaat het dan verder?

Bel, mail of app Jongerentherapie Barendrecht. Ik zal je zo snel mogelijk terugbellen. Vermeld dus wel je telefoonnummer en e-mailadres in je bericht.

In het eerste telefonische gesprek nemen we kort door wat jouw vragen zijn en wat voor jou de reden is om te bellen of je aan te melden. Ik geef je informatie over jouw vragen, de vergoedingen, locatie en mogelijkheden voor het eerste gesprek. Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig, maar kan helpen bij het krijgen van een vergoeding via je verzekeraar of de gemeente.

Samen bekijken we hoe we het eerste gesprek gaan aanpakken. Kom jij eerst, of komen je ouders eerst. Als je jonger bent dan 16 jaar moeten je ouders toestemming geven voor de therapie, daarnaast hoor ik van hen graag wat er volgens hen aan de hand is. Als je ouder bent dan 16 jaar bekijken we samen of het helpend is om je ouders uit te nodigen voor een gesprek. Bel je als ouder dan wil ik je vragen om je kind en partner hiervan op de hoogte te brengen. Is dat niet wenselijk? Geef dit dan tijdens het telefoongesprek aan. Samen bekijken we welke mogelijkheden er voor jouw vraag zijn.

Tijdens het eerste gesprek ga je gelijk aan de slag. Er komt geen vragenlijst of onderzoek. We gaan direct op zoek naar welke goede reden jij hebt om te doen wat je nu doet, te voelen wat je nu voelt en te denken wat je nu denkt. We bekijken wat jij nu nodig hebt.

Vervolgens plannen we een aantal afspraken door. Met jou spreken we af of en zo ja hoe jij jouw ouders gaat betrekken bij de therapie. Gemiddeld zijn er tussen de 5 en 15 gesprekken nodig. Het aantal gesprekken verschilt per jongere en per ervaren probleem. Het afronden van de gesprekken gaat altijd in overleg met jou en je ouders.

Is er een wijkteam, school of andere instelling bij jou betrokken? Dan gaat overleg met betrekking tot de therapie altijd in overleg met jou.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dit wil zeggen dat alles wat je verteld tussen de 4 muren van de praktijkruimte blijft. Informatie aan derden zal alleen gegeven worden als jij daar toestemming voor geeft.