Vergoedingen

Kijk voor een actueel overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering door de verschillende zorgverzekeraars op de website van Zorgwijzer.nl.

Therapiekosten worden door sommige verzekeraars wel, en door andere niet of maar beperkt vergoed.

  • Verschillende zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de therapie. Informeer bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt voorafgaand aan je eerste afspraak. Bij het informeren kan de zorgverzekeraar vragen naar de beroepsverenigingen en AGB-code, deze staan hierboven vermeld.
  • Als jouw verzekeringsmaatschappij niet vergoedt, kun je de gemaakte kosten voor de therapie wellicht aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte.
  • Het is - afhankelijk van de gemeente waarin je woont - mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente wanneer er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau.
  • Via het jeugdteam van jouw gemeente kan er mogelijk een Persoons Gebonden Budget (PGB) aangevraagd worden van waaruit de integratieve therapie vergoed kan worden. Hier is onder andere een specifieke verwijzing naar Jongerentherapie Barendrecht voor nodig van een doorverwijzer (huisarts, zorg-coördinator e.d.). Informeer voor de mogelijkheden en voorwaarden bij jouw jeugdteam.

Ik verzoek jou of je ouders nadrukkelijk om de mogelijkheden voor vergoeding zelf zorgvuldig uit te zoeken voor het eerste gesprek.