Registratie

Aangesloten bij onderstaande Nederlandse erkende beroepsverenigingen en koepelorganisaties

NVPA De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten

NVPA Lidmaatschapnummer: 104079

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
NAP Lidmaatschapnummer: ECP-619

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
NVO Lidmaatschapnummer: 10019

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

SKJ registratienummer: 120001646

BIG registratienummer: 29927088431

Klachtenregeling

De praktijk valt onder het Nederlandse Klacht- en Tuchtrecht. Meer informatie hierover kun je vinden op 'Informatie over het klacht- en tuchtrecht'.

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners)

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.
Annemieke Louman-Hamer is geregistreerd als zorgverlener, Jongerentherapie Barendrecht is geregistreerd als praktijk.

  • AGB-code 94-011660 A. Louman-Hamer. Psychologische zorgverlener, orthopedagoog generalist.
  • AGB-code 90-046177 A. Louman-Hamer. Genezers, overig.
  • AGB-code 94-59317 Jongerentherapie Barendrecht. Zorgverlenersoort: psychologische zorgverleners.
  • AGB-code 90-54800 Jongerentherapie Barendrecht. Zorgverlenersoort: genezers.

Aan de hand van deze AGB-codes (welke ook op de facturen worden vermeld) kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen, dit is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.