Registratie

Aangesloten bij onderstaande Nederlandse erkende beroepsverenigingen en koepelorganisaties

NVPA De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

NVECP kwaliteitsregister psychotherapie

RBCZ

BIG registratienummer: 29927088431

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je het ergens niet mee eens bent of een klacht hebt. Bespreek dit dan zo snel mogelijk met mij en geef aan wat je van mij verwacht. Als therapeut blijf ik mij graag ontwikkelen en ook van zaken die niet lopen zoals verwacht kan ik leren.

Komen we er samen niet uit, of is het wat jou betreft niet wenselijk of mogelijk om het gesprek met mij aan te gaan, dan kun je contact opnemen met een klachtfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NVPA (Een klacht indienen – NVPA).

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kun je jouw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg. Let op: de geschillencommissie neemt jouw klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners)

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.
Annemieke Louman-Hamer is geregistreerd als zorgverlener, Jongerentherapie Barendrecht is geregistreerd als praktijk.

Aan de hand van deze AGB-codes (welke ook op de facturen worden vermeld) kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen, dit is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.