Kosten

  • Oriënterend telefoongesprek: gratis
  • 1 Sessie jongerentherapie: € 90,00
  • Oudergesprek: € 90,00
  • Gesprek met een relevante derde persoon: € 90,00
  • Telefonisch consult: € 22,50 per 15 minuten (of een gedeelte daarvan)

De gesprekken duren 60 minuten en vinden plaats in de praktijkruimte aan het Middeldijkerplein.

Betaling

Jongerentherapie Barendrecht werkt volgens het restitutieprincipe. Dat houdt in dat je de factuur eerst zelf betaalt (op rekening) en daarna zelf de factuur declareert bij je zorgverzekeraar.

Afzeggen

Als je jouw afspraak niet kunt nakomen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te laten weten. Als je zonder tijdig bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.